VOORDELEN OPDRACHTGEVER

Enkele van de vele voordelen voor u als opdrachtgever zijn:

  • Uw nieuwe medewerker is het eerste jaar in dienst van DETABANK. Zaken als werkgeverslasten, verlof, verzuim e.d. komen voor rekening van DETABANK;
  • De inspanning van het zoeken en selecteren van de juiste mensen ligt niet bij uw organisatie;
  • Na het jaar kent u de medewerker goed en kunt u bepalen of u deze kandidaat in dienst wil nemen of niet;
  • De opleidingskosten komen geheel voor rekening van DETABANK;
  • Begeleiding en opleiding van de medewerker wordt verzorgd door de professionals van DETABANK;
  • Laagdrempelige inzet van een detachering door een laag instaptarief.


U bepaalt het vervolg

Na de detachering van een jaar staan alle opties voor u open, waarbij u geen risico’s loopt. Mogelijke scenario’s zijn:

  • De medewerker gaat kosteloos bij u in dienst (uitgangssituatie)
  • De medewerker gaat (nog ) niet bij u in dienst (bijv. als gevolg van het ontbreken van een formatieplaats op dat moment) maar  blijft bij u gedetacheerd door DETABANK. Het tarief wat hiertegenover staat van tevoren vast, zodat u niet voor verrassingen komt te staan
  • De medewerker gaat noch bij u in dienst noch wordt deze als gedetacheerde bij u ingezet, en zal terugkeren naar DETABANK


Bent u nieuwsgierig  en wilt u meer weten over het DETABANK Staterstraject, en de opbouw in de tarieven, neem dan contact met ons op.